Bilgi İşlem Müdürü

Nitelikler/Qualifications, İş Tanımı/Job Description:

 

- Müdürlük içerisinde yürütülen faaliyetleri planlamak, organize etmek, koordine etmek, yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek,
- Şirket bilgi işlem sisteminin sürekli olarak istenilen performansta çalışmasını sağlamak,
- Sunucu/sistem ve ağ erişim güvenliği ve kullanıcılarla merkez arasındaki iletişimi kesintisiz, güvenli ve hızlı bir şekilde sağlamak,
- Şirketin yazılım, donanım ve lisans ihtiyacının oluşturulan politikalar ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak,
- Kullanıcı sorun ve talepleri ile operasyonel işlerin belirlenen süreçlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Müdürlük süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak,
- Personel kariyer ve performans yönetimine ilişkin çalışmaları yürütmek,
- Sanallaştırma gereksinimlerini, özel yazılım kurulumlarının standart ve prosedürlerini, yedekleme işlemlerinin yöntemlerini incelemek,kontrol etmek ve onaylamak,
- Teknolojileri (BİT) güvenlik stratejileri ve politikalarını oluşturulmasını ve güncelliğini sağlamak.

Paylaş :