Marka Müdürü

Nitelikler/Qualifications, İş Tanımı/Job Description:

 

Şirket ve marka bütününde planlanmış ve onaylanmış strateji doğrultusunda; tüketiciler ile iletişim için marka ve kategori stratejisi oluşturmak ve pazarlama planları yapmak. Planların üst düzey yönetime sunulması alınan onaylar doğrultusunda planların hayata geçirilmesi

PORTÖY YÖNETİMİ – kategorisinin market kanalında satışına yönelik, stratejik portföy planlarının yapılması ve bu planların hayata geçirilmesi. Farklı kanallara göre ürün/formül stratejilerinin belirlenmesi, tedarik zinciri, inovasyon ve kalite ekipleri ile bu portföyün gerekli durumlarda ithal edilmesi, başka tedarikçilerden temini ya da firmanın fabrikalarında üretilmesi süreçlerinin ilgili ekipler ile koordine edilmesi, bu ürünlerin fizibilite çalışmaları, fiyatlandırma çalışmalarının yürütmek. Ürünlerin tasarımlarının ajanslara hazırlatılması. Ürünlerin karlılıklarının takibi ve buna portföyün sürekli güncel tutulması.

TANITIM FAALİYETLERİ:
• Tüketici ile iletişim planlarında genel marka iletişim stratejilerinin ve içeriğinin hazırlanmasında Pazarlama Direktörüne destek olmak.
• Tüketicilere yapılacak tüm kategori iletişimlerinde ihtiyaçların belirlenmesi, bütçelenmesi, içeriğinin hazırlanması, gerekli onay süreçlerinin tamamlanasını sağlayarak ek besin iletişim ve lansmanı planlarının hayata geçirilmesi.
• Kategorinin iletişimlerini destekleyecek ürün faydalarının beslenme ve sağlık yönü ile zenginleştirilmesi konusunda medikal marka müdürü, inovasyon ve kalite ekipleri ile birlikte projeler geliştirmek veya projeleri desteklemek.
PAZAR ARAŞTIRMALARI – Marka bütününde veya bazı kategoriler özelindeki Pazar araştırması ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçlara uygun araştırma modellerinin tanımlanması, uygun araştırma firmalarının tespiti ve seçilen firma ile soru formlarının hazırlanması, süreçlerinin yönetilmesi ve raporların üst yönetime sunulması

REKABET TAKİBİ -Pazar gelişiminin takibi, rakiplerin aktivitelerinin ve Pazar paylarının çeşitli kanallardan takibinin sağlanması ve raporlanması

AJANSLARIN YÖNETİMİ – Stratejik İletişim ajansı, BTL ajansı, Dijital Ajans, paket Tasarım ajansı, medya satın alma ajansı, market tanıtım ajansları gibi 3. Parti destek alınan ajansların ihtiyaçlara göre değerlendirilmesi, değişiklik planlanan durumlarda alternatiflerin belirlenmesi, brieflenmesi ve ajanslar ile yapılan çalışmaların ve verimliliklerinin takibi ve raporlanması

Nitelikler

Üniversitelerinin İşletme fakültelerinden mezun, pazarlama ya da işletme masteri yapmış
Benzer bir pozisyonda en az 5 yıl Hızlı Tüketim Ürünleri (tercihen gıda ürünleri pazarlama) deneyimli
Çok iyi seviyede yazılı/sözlü İngilizce bilen
Stratejik Planlama ve koordinasyon yönü güçlü,
Analitik düşünebilen, insiyatif alabilen, hedef ve çözüm odaklı
İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin iletişim ve temsil yeteneğine sahip
İş disiplinine önem veren, sorumluluk sahibi, dinamik kişiliğe sahip

Paylaş :