Finansal Analiz ve Bütçe Planlama Yönetmeni

Nitelikler/Qualifications, İş Tanımı/Job Description:

 

GENEL NİTELİKLER
Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için ''Finansal Analiz ve Bütçe Planlama Yönetmeni'' arayışı içerisindeyiz.
En az 4 yıllık bankacılık deneyimi olan,
Tercihen mühendislik fakültelerinden mezun,
İyi derecede İngilizce bilen,
Excel, Access, SQL ve raporlama programlarını kullanabilen,
Etkileme ve ikna kabiliyeti yüksek, müşteri ilişkilerinde başarılı,
Analitik ve hızlı düşünen, inisiyatif alan,
Planlı ve ekip çalışmalarında etkin,
İŞ TANIMI
Şirketin faaliyetleri ile ilgili proaktif hareket edilmesini sağlayacak nitelikte raporlar üretilmesi ve bu raporların uygun periyotlar ile ilgili birim ve üst yönetim ile paylaşılmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
Üst yönetim ve ilgili birimlerden gelebilecek yeni rapor taleplerinin değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınmasının sağlanması,
Banka dışı bilgi kaynaklarının sürekli araştırılarak bu kaynaklarda yer alan bilgilerin mevcut veya yeni oluşturulacak raporlara entegrasyonunu gerçekleştirilmesi, yeni raporlamalar ve iletim yöntemleri geliştirilmesi,
Veritabanının güncelliğinin takibi ve ihtiyaç duyulması durumunda veritabanına yeni tablolar eklenmesi için ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanması,
İkincil piyasa işlemleri ile ilgili işlemlerin (teminat havuzu oluşturulması, havuzun takibi vs.) takibi ve ilgili banka içi/dışı merciler ile bilgi alışverişi ve koordinasyonun sağlanması,
Şirket alt birimleri ile banka satış kanallarının performanslarının periyodik raporlar ile izlenebilmesinin sağlanma.

Paylaş :