Finansal Raporlama Uzmanı

Nitelikler/Qualifications, İş Tanımı/Job Description:

 

Yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren müşterimizin merkez ofisinde Bütçe ve Finans Koordinatörlüğü çatısı altında görev almak üzere aşağıdaki niteliklerde ''Finansal Raporlama Uzmanı'' arayışı içerisindeyiz.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
Denetim kökenli (Tercihen big four denetim şirketleri)
Çok iyi seviyede excel bilgisine sahip
İlgili alanda minimum 1-2 yıl tecrübeli
UFRS bilgisi olan ve raporlama yapmış
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
İŞ TANIMI

Mali işler departmanından gelen Mali Kontrol Paketlerini muhasebe sistemi ile kontrol eder.
Yasal mali tablolardan IFRS mali tablolara dönüş öncesi satış, satın alma, finans modüllerinden örnekleme yöntemi ile seçilen kayıtların yasal evraklarla mutabakatını yapar.
Tüm yurtiçi ve yurtdışı şirketlerin mali tablo ve alt tablolarının yasal veriler ile kontrolünü yapar.
Raporlama dönemi içerisinde ilgili ülkelerin vergi mevzuatlarını ve değişikliklerini takip eder.
Grup Şirketlerinin yasal mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nda raporlama yapabilmek için UFRS kurallarını ve değişiklikleri takip eder ve ilgili konsolidasyon tabloları hazırlar
Grup içi şirketlerin tam ve eksiksiz bilanço ve cari hesap mutabakatını yapmasını sağlar ve UFRS standartlarına göre hazırlanmış solo mali tablolarını ve grup içi cari hesap gelir ve gider işlemlerini göz önünde bulundurarak konsolide mali tabloları hazırlar.
Tüm yurtiçi ve yurtdışı şirketlerin yasal mali tablolarını ve UFRS'ye göre oluşturulmuş düzeltme kayıtlarının Oracle Hyperion raporlama sistemine girişini yapar.
Raporlama dönemlerinde bağımsız denetim şirketlerinin istek ve sorularını eksiksiz bir şekilde yerine getirir ve bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların dipnotlarını hazırlar ve yönetim ile paylaşır.
Aylık olarak Mali İşler, Satın Alma, Üretim Planlama, İnsan Kaynakları, Operasyon, IT, Merkez Kasa Operasyonu, Maliyet-Bütçe departmanlarından alınan veriler doğrultusunda önemli gelişme ve bulguları içeren aylık konsolide faaliyet raporunun hazırlanması ve üst yönetime sunulması.
Tüm yurtiçi ve yurtdışı şirketlerin aylık sabit kıymet alımlarını kategorize ederek bütçe gerçekleşen karşılaştırmalı raporlarını yönetime raporlanması.
Tüm yurtiçi ve yurtdışı şirketlerin Genel Kurula sunulmak üzere yıllık faaliyet raporu ve Bağlılık raporlarını hazırlar ve yönetimin onayına sunar.

Paylaş :