2015 üçüncü çeyrekte Türkiye’deki her dört işverenden en az biri istihdam sayısını artırmayı planlıyor. Peki bu tablo ne kadar olası?
06.07.2015

Yeni Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre Temmuz-Eylül döneminde Türkiye’deki işe alım aktiviteleri istikrarlı seyrini koruyacak. Yeni hükümet kurma sürecinin ekonomiye ve işverenlere olası etkilerinin belirlenmesiyle daha netleşmesi beklense de tüm bölge ve sektörlerdeki işverenler olumlu beklentiler dile getiriyor. 

İSTANBUL, TÜRKİYE (2015) – Manpower 2015 üçüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması Türkiye’den işverenleri temsil eden 1.001 kişilik bir örneklem ile 

görüşülerek gerçekleştirildi. ManpowerGroup (NYSE:MAN) tarafından yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, Türk işverenler önümüzdeki üç ayda kayda değer oranda işe alım beklentilerine sahip. İşverenlerin %26’sı istihdam artışı, %7’si düşüş olacağını öngörüyor. %63’ü ise herhangi bir değişiklik olmayacağını söylüyor. 

Veriler mevsimsellikten arındırıldığında Görünüm +%14 oluyor. Tüm bölge ve sektörlerdeki öngörüler olumlu olsa ve her dört işverenden en az biri istihdam sayısını artırmayı planladığını söylese de Görünüm; Türkiye’nin araştırmaya katıldığı 2011 yılı 1. çeyreğinden bu yana en düşük düzeye iniyor. İşe alım beklentileri de önceki çeyreğe göre yüzde 2 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 puan geriliyor. 

Tüm bölgelerde işverenler, Temmuz-Eylül döneminde personel sayısında artış bekliyor. Önceki yılın aynı dönemine göre, beş bölgenin dördündeki işverenler daha zayıf işe alım beklentileri ifade ediyor. En güçlü işgücü piyasasını, +%17 Net İstihdam Görünümü bildiren Akdeniz’deki işverenler bekliyor. 

  Net İstihdam Görünümü 
 
MARMARA 
 
+15% 
 
İÇ ANADOLU 
 
+16% 
 
KARADENİZ 
 
+12% 
 
EGE 
 
+14% 
 
AKDENİZ 
 
+17% 
 

EMEA Bölgesi’ndeki en güçlü işe alım beklentileri Türkiye’den 

2015 yılı 3. çeyreği için tahmin edilen istihdam faaliyetini ölçmek için Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki 24 ülkede arasında en güçlü tahminler Türkiye’den geliyor. “Araştırma Türkiye’deki işe alımların istikrarlı bir hızda ilerlemeye devam edeceğini gösteriyor ve bütün sektörlerde ve bölgelerde olumlu tahminler bildiriliyor” diyen Manpower Türkiye Genel Müdür Reha Hatipoğlu ekliyor: “Bununla birlikte ülke genelindeki görünüm son iki çeyrektir nispeten bir 

zayıflama gösterirken, işverenlerin işe alım öngörüleri de araştırmanın başladığı 2011 yılı 1. çeyreğinden bu yana en düşük düzeyde. Bununla beraber 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası yeni hükümet kurma sürecinin nereye varacağını henüz bilemediğimizden, ekonomiye ve dolayısıyla işverenlerin de yönelimlerine olası etkilerini de tam olarak bilemiyoruz. Sürecin varacağı nokta ve zamanlamasına göre işverenlerin ekonomik beklentilerin yeniden şekilleneceğini ve işe alım planlarını tekrar gözden geçireceklerini öngörmek mümkün.” 

 

Net İstihdam Görünümü 

Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık 
 
+24% 
 
İnşaat 
 
+18% 
 
Elektrik, Gaz ve Su 
 
+11% 
 
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler 
 
+17% 
 
Üretim 
 
+18% 
 
Madencilik 
 
+7% 
 
Kamu ve Sosyal Hizmetler 
 
+14% 
 
Restoran ve Otelcilik 
 
+7% 
 
Ulaştırma, Depo ve İletişim 
 
+18% 
 
Toptan ve Perakende Ticaret 
 
+14% 
 
İlaç 
 
+19% 
 

11 sektörün tümünde işverenler, istihdam artışı beklentisi bildiriyor. En güçlü işe alım beklentileri Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık (+%24) ve İlaç (+%19) sektörü oluyor. En zayıf Görünümler ise +%7 ile Madencilik ve Restoran, Otelcilik sektöründeki işverenler tarafından bildiriliyor. 

Reha Hatipoğlu yorumluyor: “Tarım sektöründeki istihdam artışı, özellikle tarım dışı sektörlerdeki işsizliğin artması ve gıda fiyatlarının artmasıyla tetiklenmiş gözüküyor. Sonuçta ManpowerGroup tarafından hazırlanan bu araştırma beklentilere yönelik bir ankettir ve seçim sonrasında oluşacak tabloya göre farklılıklar beklenebilir. Türkiye ölçeğindeki bir ülke için söz konusu Net İstihdam artışları olumlu seyretmekle birlikte, üçüncü çeyrekte de işsizlik oranlarını aşağıya çekemeyecek gibi gözüküyor.” 

Geçtiğimiz çeyreğe göre Türkiye’deki 11 sektörün altısında işe alım beklentileri zayıflıyor. En kayda değer düşüşler sırasıyla yüzde 7 ve 3 puanla Restoran ve Otelcilik sektörüyle, Finans, Sigortacılık, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründeki işverenlerden geliyor. 

11 sektörün dokuzu 2014 yılı aynı dönemine göre güç kaybeden işe alım planları bildiriyor. En kayda değer gerileme yüzde 19 puan ile Üretim sektöründe görülürken, Elektrik, Gaz ve Su sektörüyle, İlaç sektöründeki işverenler de sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 17 puan daha zayıf Görünümlere sahip.

Önümüzdeki üç ay boyunca, işletme büyüklüğü kategorilerinin dördü de istihdam artışı beklentisine sahip. En güçlü işgücü piyasasını, +%32 Net İstihdam Görünümü bildiren Büyük ölçekli işverenler bekliyor.

Küresel pazarlardaki işe alımların farklı hızlarda seyredeceği ve genel ivmenin bir nebze yavaşlayacağı beklentisi hakim 

Önümüzdeki üç ayda istihdam rakamlarını farklı seviyelerde artırmayı öngören 42 ülke ve bölgeden 40’ındaki işverenlerin 3. çeyrek tahminleri çoğunlukla olumlu seyrediyor. Tahminlerin çoğu istihdamın Temmuz-Eylül döneminde artacağına işaret etse de sonuçlar, işe alımların farklı hızlarda ilerleyeceğini ve genel ivmenin, önceki çeyreğe ve geçen yıl bu zamana göre biraz daha yavaş kalacağını gösteriyor. En iyimser Net İstihdam Görünümleri, Tayvan, Hindistan, Japonya, Hong Kong ve ABD’ye ait. En zayıf ve tek olumsuz 3. çeyrek işe alım planları ise İtalya ve Brezilya’dan bildiriliyor. 

ManpowerGroup 2015 üçüncü çeyrek araştırması, öngörülen istihdam eğilimlerini ölçmek amacıyla dünya genelinde 42 ülke ve bölgeden yaklaşık 59.000, Türkiye’den ise 1.001 temsili kamu ve özel sektör işvereni ile görüşme yaptı. 

Rapor boyunca kullanılan “Net İstihdam Görünümü” ifadesi, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü¨ bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır. 2015 yılı son çeyreği istihdam piyasası beklentilerini ortaya koyacak bir sonraki Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanacaktır. 

Araştırma hakkında 

Yenilikçi işgücü çözümleri şirketi ManpowerGroup, her çeyrekte Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nı yayınlayarak, işverenlerin bir sonraki çeyrekte istihdama dair öngörülerini ölçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en kapsamlı ve ileriye dönük istihdam anketidir. 2015 2. çeyrek Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması için gerçekleştirilen çalışmada 42 ülkeden, dünya çapındaki devlet ve özel kurumlardan yaklaşık 59.000’in üzerinde İnsan Kaynakları Müdürü ve Üst Düzey Yöneticisi ile anket yapıldı. Anket işgücü piyasasındaki eğilimler ve faaliyetler konusunda önderdir. Bu rapor düzenli olarak Bank of England Enflasyon Raporlarında kaynak olarak yararlanılır. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu, AB İstihdam Durumu ve Sosyal Görünüm raporu, Monthly Monitor raporu için bir veri kaynağı olarak faydalanır. ManpowerGroup’un bağımsız anket verileri işgücü piyasalarıyla ilgili öngörüler için dünyanın önde gelen finansal analistleri ve ekonomistleri tarafından da kaynak olarak kabul edilir.  

« GERİ DÖN