2015 yılının istihdam öngörüleri son altı ayda değişiklik göstermedi
14.09.2015

Yeni ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre yılın son çeyreğinde Türkiye’de işe alım aktiviteleri önceki çeyrekle benzer seyrediyor. Öte yandan, istihdam öngörüleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 puan güç kaybediyor. Yine de ülkedeki tüm bölge ve sektörlerdeki işverenler son çeyrekte işe alım planlıyor. 


İSTANBUL, TÜRKİYE (2015) – ManpowerGroup’un (NYSE:MAN) 2015 dördüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması 42 ülkeden 58.770 ve Türkiye’den işverenleri temsil eden 1.000 kişilik bir örneklem ile görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki işverenler yılın son üç ayı içerisinde geçen çeyrekle benzer işe alım planlarına sahip. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında veriler mevsimsellikten arındırıldığında istihdam görünümü +%15 oluyor. 

Önceki çeyrekle benzerlik gösteren işe alım beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 puan geriliyor. En güçlü işgücü piyasasını, +%17 Net istihdam görünümü bildiren Karadeniz ve Ege’deki işverenler bekliyor. Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, geçtiğimiz senenin aynı dönemine oranla ortaya çıkan %4’lük düşüşü, seçimden sonra yaşanan belirsizlik ortamına bağlıyor. Hatipoğlu, “Türkiye’de 7 Haziran seçimleri sonrası yeni hükümet kurulamaması ve erken seçim konuşmaları işverenlerin temkinli kalmaları, gerek yeni yatırım gerekse istihdam artışı planlarında bekle ve gör tutumunu benimsemelerine neden oluyor” şeklinde devam ediyor. 

Geçen çeyreğe göre işe alım beklentileri 6 sektör ve 2 bölgede hız keserken, 2014’ün aynı döneme göre 8 sektör ve 3 bölgede istihdam beklentileri geriliyor. 

  Net İstihdam Görünümü 
 
MARMARA 
 
+15% 
 
İÇ ANADOLU 
 
+16% 
 
KARADENİZ 
 
+17% 
 
EGE 
 
+17% 
 
AKDENİZ 
 
+10% 
 

Türkiye’deki 11 sektör arasında en güçlü işe alım beklentileri üretimde (+%27) ifade ediliyor. Üretim sektöründeki beklentiler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 puan artıyor ve geçen yılın son çeyreğine göre herhangi bir değişim göstermiyor. Manpower Türkiye Genel Müdür Reha Hatipoğlu bu durumu şöyle yorumluyor: “Kurdaki yüksek seviyenin seyri özellikle ihracata yönelik üretim yapan işveren için avantajlı bir durum sunarak iştah kabartıyor. Dolayısıyla üretim sektöründeki işverenler iyimser kalmaya devam ediyorlar çünkü ihracat taleplerinde artış öngörüyorlar.”

  Net İstihdam Görünümü 
 
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık 
 
+15% 
 
İnşaat 
 
+17% 
 
Elektrik, Gaz ve Su 
 
+19% 
 
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler 
 
+21% 
 
Üretim 
 
+27% 
 
Madencilik 
 
+7% 
 
Kamu ve Sosyal Hizmetler 
 
+11% 
 
Restoran ve Otelcilik 
 
+3% 
 
Ulaştırma, Depo ve İletişim 
 
+12% 
 
Toptan ve Perakende Ticaret 
 
+16% 
 
İlaç 
 
+12% 
 

Yılın son üç ayındaki en zayıf işe alım öngörüleri ise +%3 ile restoran ve otelcilik sektöründeki işverenlere ait. Geçen çeyreğe göre yüzde 2 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 güç kaybeden bu sektördeki beklentiler, Türkiye’nin araştırmaya katıldığı dönem boyunca en düşük seviyesine iniyor. Hatipoğlu bu durumu şöyle detaylandırıyor: “Her yıl olduğu gibi sezonun kapanmasıyla mevsimsel iş gücüne olan talebin düşmesi restoran ve otelcilik sektöründeki düşüşü kısmen açıklayabilir. Sektörde ciddi düşüşlerin ve yavaşlamanın bir diğer önemli sebebi ise bölgedeki istikrarsızlık ve çatışma ortamıdır. Bu durumun özellikle turizm sektörüne olan olumsuz etkileri aşikârdır.” 

İşletme büyüklüğü kategorileri açısından değerlendirildiğinde önümüzdeki üç ay boyunca kategorilerin dördünde de istihdam artışı beklentisi var. En güçlü işgücü piyasasını, büyük ölçekli işverenler bildirirken en temkinli yaklaşım ise mikro ölçekli kuruluşlardan geliyor. 

Yunanistan’daki son krizi nedeniyle işveren iyimserliğinin kısmen de olsa törpülendiği bir ortamda, istihdamda artış öngören ülkelerin beklentileri de çoğunlukla “mütevazi” boyutlarda. 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 24 ülkeden 19'unda işverenler istihdam artışı beklentisine sahip. Önceki dönemle karşılaştırıldığında ise iş arayanlar için fırsatların 7 ülkede artması, 12 ülkede ise azalması bekleniyor. 2014 yılı 4. çeyreğiyle kıyaslandığında, işveren güveninin 12 ülkede güç kazandığı, 9 ülkede de zayıfladığı görülüyor. Bölgesel tabloyu değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu: “Yunanistan’da son yaşanan borç krizi nedeniyle işveren iyimserliğinin kısmen de olsa törpülendiğini gözlemliyoruz. Bu ortamda da, istihdamda artış öngören ülkelerdeki beklentiler de çoğunlukla mütevazi boyutlarda seyrediyor.” diyor. 

Bölgedeki en iyimser tahminler Romanya’dan gelirken, İtalya’daki işverenler yine bölgedeki en zayıf istihdam beklentilerine sahip bulunuyor. 

Hindistan ve Tayvan dünya genelindeki en güçlü işe alım planlarına sahip 

Önümüzdeki üç ayda 42 ülke ve bölgeden 36’sındaki işverenler istihdam rakamlarını farklı seviyelerde artırmayı öngörüyor. Yine de, yılın son çeyreğinde durgunluk sonrası toparlanma hızının yavaş ve sürüncemeli olarak devam ettiğine ve istihdam artışının değişken olacağına ilişkin ibareler var. Birçok işveren temkinli davranmaya devam ederken, piyasanın gerçek anlamda yukarı yönlü ivme kazanacağına dair daha belirgin belirtiler görmeden, işe alımlar konusunda çok istekli gözükmekten kaçındıkları dikkat çekiyor. 

Küresel olarak 2015’in son çeyreğindeki en iyimser Net İstihdam Görünümleri, Hindistan ve Tayvan’a ait. Genel olarak küresel istihdama dair görüşler geçe çeyreğe ve geçen yılın son çeyreğine göre karmaşık bir tablo çiziyor. 

Rapor boyunca kullanılan “Net İstihdam Görünümü” ifadesi, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır. Bir sonraki Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 8 Aralık 2015 tarihinde yayınlanacak ve 2016 yılı ilk çeyreği istihdam piyasası beklentilerini ortaya koyacak. 

Araştırma hakkında 

Yenilikçi işgücü çözümleri şirketi ManpowerGroup, her çeyrekte Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nı yayınlayarak, işverenlerin bir sonraki çeyrekte istihdama dair öngörülerini ölçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en kapsamlı ve ileriye dönük istihdam anketidir. 2015 2. çeyrek Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması için gerçekleştirilen çalışmada 42 ülkeden, dünya çapındaki devlet ve özel kurumlardan yaklaşık 58.770’in üzerinde İnsan Kaynakları Müdürü ve Üst Düzey Yöneticisi ile anket yapıldı. Anket işgücü piyasasındaki eğilimler ve faaliyetler konusunda önderdir. Bu rapor düzenli olarak Bank of England Enflasyon Raporlarında kaynak olarak yararlanılır. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu, AB İstihdam Durumu ve Sosyal Görünüm raporu, Monthly Monitor raporu için bir veri kaynağı olarak faydalanır. ManpowerGroup’un bağımsız anket verileri işgücü piyasalarıyla ilgili öngörüler için dünyanın önde gelen finansal analistleri ve ekonomistleri tarafından da kaynak olarak kabul edilir. 

« GERİ DÖN