“Agile bir yönetim tarzı izliyorum.” - Feyza Narlı : Businesswomen Dergisi 10/18