MEOS Q3 - 2015

2015 üçüncü çeyrekte Türkiye’deki her dört işverenden en az biri istihdam sayısını artırmayı planlıyor. Peki bu tablo ne kadar olası?

Yeni Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre Temmuz-Eylül döneminde Türkiye’deki işe alım aktiviteleri istikrarlı seyrini koruyacak. Yeni hükümet kurma sürecinin ekonomiye ve işverenlere olası etkilerinin belirlenmesiyle daha netleşmesi beklense de tüm bölge ve sektörlerdeki işverenler olumlu beklentiler dile getiriyor.

Akşam 07.07.2015

aksam_20150707_6

Sabah 21.06.2015

sabah_20150621_15

Sabah ek 29.07.2015

sabah_ek_20150729_4

« GERİ DÖN