Benchmarking (kıyaslama) nedir?

benchmarking_2

Şu bir gerçek ki rekabet, hayatın her alanında başlıca gündem maddesidir. Okul ile başlayan serüven ve devamındaki kariyer yolculuğunda “daha iyiye ulaşma” hırsının verdiği rekabet duygusu belki de en büyük kamçılarımızdan biridir. Hele ki iş kurma, yeni işe başlama, yeni şirket açma ve benzeri gibi durumlarda rekabet kalkanı en üst seviyede olabiliyor çünkü korumanız gereken bir şirketiniz var. Kariyer yaşamında pek çok basamak var. Bu basamaklar kimi zaman zorlu kimi zaman atlanması kolay olabiliyor. Değişmeyen tek şey ise rekabet gücü. Konu şirketler arası rekabet olunca da dilimize yeni yeni kavramlar giriyor. Bugün o kavramlardan birini kaleme alıyoruz; Benchmarking. Öncelikle Benchmarking ne demek kısaca bahsedelim. Aslında Benchmarking (bençmarking okunur) kısaca “kıyaslama” anlamını taşır. Bir nevi referans noktasıdır. Şirketinizin, sektördeki diğer şirketlerle yaptığı bir kıyaslamadır. Bu konuyu açacak olursak… Benchmarking, bir işletmenin rekabet gücünü arttırmak ve performansını daha başarılı kılmak için başka işletmelerin işleyiş yöntemlerini incelemektir. Sektördeki diğer işletmelerin iş yapma teknikleri incelenir, teknikleri kıyaslanır ve bu değerlendirmeler neticesinde kişi kendi işletmesinde bunları uygular. Benchmarking aynı zamanda iş dünyasında rekabet avantajı da sağlar çünkü şirket içi aktiviteleri, işlemleri ya da yöntemleri inceler ve “daha iyisi olmak” adına girişimlerde bulunulmasına olanak sağlar.

Benchmarking’in amacı nedir?

Bugün Türkiye’de Benchmarking örneklerine çok sayıda rastlayabiliyoruz. Benchmarking’in temel amacı seçilen konuda ya da sektörde “en iyi” olabilmek. Kıyaslama yönteminin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İşletmenin amaç ve hedeflerinin net çizgelerle saptanmasına olanak sağlar
  • Saptanan bu hedefler doğrultusunda aksiyon planlarının alınmasını sağlar
  • Şirket kültürünün gelişmesini ve güçlenmesini sağlar yanı sıra eğer değişilmesi gereken noktalar varsa değişimi sağlar.
  • İşletme maliyetinin düşmesine olanak sağladığı gibi motivasyon ve performans arttırma konusunda da önemli bir gelişme sağlar.

Benchmarking aşamaları nelerdir?

Benchmarking’in aşamalarından bahsederek devam edelim. Benchmarking sadece belirli özellikleri süzgeçten geçirip başarıya tek bir yoldan ulaşmak değildir. Benchmarking’in içinde pek çok kalem vardır. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  • Doğru planlama

Planlama sürecindeki öncelikli amaç eksikleri keşfetmektir. Eksiklerin saptanmasının ardından nasıl bir iyileştirme sürecinin olması gerektiği planlanır. İlerlenmesi gereken yol net bir şekilde çizilir. Bunun için ihtiyaç duyulan doğru ve etkin bir planlamadır.

  • Kurum seçimi

Kıyaslamanın bir diğer aşaması kurum seçimidir. Kıyaslamanın yapılacağı ve benzer işleyişin çok iyi şekilde yürütüldüğü kurum seçilir. Kurumla iletişime geçilebilir ve işbirliğine varılabilir.

  • Analiz yapma

Karşılaştırma analizlerinin yapılması bir sonraki aşamadır. Veriler hazırlanır, eksikler tamamlanır ve artık çözüm önerilerine geçilir. Eksikler ya da işleyiş konusunda çözüm önerileri geliştirilir ve “daha iyi olma” yolunda sağlam adımlar atılır.

  • Uygulama zamanı

En önemli Benchmarking aşamalarından biri uygulamadır. Bu bölümde başarılı olabilmek için kıyaslamanın doğru olması önemlidir. Doğru kıyaslama, iyi bir organizasyon ile olur. Burada amaç yeni yöntemler geliştirmekten ziyade var olan iyi örnekler üzerinden uyarlama yoluyla ilerlemektir.

« GERİ DÖN