Kurumsal kaynak planlama uzmanı (enterprise resource planning) nedir?

kurumsal_kaynak_pazarlama_uzmani_1

Aslında söze önce kurumsal kaynak planlama nedir ile başlamak daha doğru olacaktır. Kurumsal kaynak planlama (İngilizce adı ERP yani enterprise resource planning) bir yazılım sistemine verilen isimdir. Kurumsal kaynak planlama, işletmelerin iş akışlarının birbiriyle bağlantılı olacak bir şekilde olması ve tek bir yerden yönetilmesi amacıyla tasarlanmış bir sistemdir. Böylece işletmelerin her bir birimi tek bir sistemde birleşebilir. Bu sistem sanıldığı kadar kolay bir sistem değildir ve alanında uzman olan kişiler tarafından yürütülmelidir. İşte bu kişilere kaynak planlama uzmanı adı verilir. Bir diğer deyişle, yazılım sisteminin işleyişi hakkında gereken donanım ve bilgiye sahip olan kişilere kaynak planlama uzmanı denir. Kurumsal dünyada ERP uzmanı ya da ERP danışmanı olarak da bilinirler. Sadece yazılım sistemini yönetmek gibi bir görev tanımları yoktur. Şirketin tüm birimlerini tek bir kumandadan idama edeceği için aynı zamanda işletme, üretim ya da muhasebe gibi konular hakkında da etkin olmalıdır. Kurumsal kaynak planla Kurumsal kaynak planlama, işletmelerin iş akışlarının birbiriyle bağlantılı olacak bir şekilde olması ve tek bir yerden yönetilmesi amacıyla tasarlanmış bir sistemdir. ma şirketin a’dan z’ye her birimini kapsar bu nedenle kurumsal kaynak planlama uzmanının da her bir birimin işleyişine dair bilgi sahibi olması gerekir. Kurumsal kaynak planlamasını geliştirmek de görev tanımları arasındadır. Verilerin işlenmesi ve çözümler üretmesi ile yükümlüdür. Böylece veri işlemeyi geliştirdikçe kullanıcı ihtiyaçlarını da daha doğru tanımlamış olur. İşleyiş sürekli gelişime ve değişime açık olduğu için düzenli olarak ilerleme ve son durum raporları hazırlar ve bunları sunar. İyileştirme süreçlerini takip etmekle kalmaz ekiple birlikte yeni projeler de üretir. Kurumsal kaynak planlamasının en önemli noktalarından biri güvenliktir. Tüm şirket birimlerinin bağlı olduğu bir sistem olduğu için güvenlik en uç seviyede olmalıdır. Bu güvenliği, denetimi ve gizliliği sağlamak ve düzenlemek de kurumsal kaynak planlama uzmanının görevleri arasında yer alır. Ayrıca kurumsal kaynak pazarlama sistemini birçok sisteme entegre etmek adına birtakım sistem yapılandırmaları ve özelleştirmeleri yapmak da görev ve sorumlulukları arasındadır. Böylece ERP uzmanı ne iş yapar sorusunun da yanıtını vermiş olduk.

Kurumsal kaynak planlama uzmanının sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Bu görev tanımı oldukça geniştir. Dolayısıyla da birden fazla yeteneğin bir arada bulundurması gerekir. Her işin uzmanı farklıdır. Kurumsal kaynak planlama uzmanının da bu işi yürütebilmesi için belli başlık özelliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerden birkaçını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  • İşletim sistemine ait her bir detaya hakim olabilmelidir. Çünkü işin ana maddelerinden biri “işletme”dir.
  • Sistem analizi konusunda etkin olmalıdır ve bu anlamda bilgi teknolojilerini aktif olarak kullanabilme özelliğini taşımalıdır.
  • Organizasyon bu işin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle diğer birimleri organize etme konusunda etkin olmalıdır.
  • Planlama her şeydir. Bu nedenle iyi bir planlamacı olmalıdır aynı zamanda. Zaman yönetimini doğru yapabilmeli ve işleri öncelik sırasına göre doğru bir şekilde ayırmalıdır. Beraberinde ekibi de iyi koordine etmelidir.
  • Sözlü ve yazılı iletişim bilgisi çok önemlidir çünkü bu işin temel taşlarından biridir. İletişim gücüyle birlikte sunumlar yapabilmeli ve analizlerini doğru bir şekilde karşı tarafa aktarabilmelidir.
  • Yukarıda sözünü ettiğimiz gibi üretim ve muhasebe alanlarında da bilgi sahibi olmalıdır. Temel anlamda finans bilgisine sahip olması önemli bir detaydır.
  • Olası durumlarda kriz yönetimi konusunda tecrübeli olmalıdır. Risk yönetimi ya da kriz yönetimi gibi konularda serinkanlı olarak çözüm odaklı olmalıdır.
  • Bilgi teknolojileri kullanımı önemli bir detaydır. Gelişen dünyada her türlü teknolojik gelişime ayak uydurabilmeli ve tüm araçları, programları, sistemleri aktif bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

 

 

 

« GERİ DÖN