Yetenek Devrimi Yenileniyor - 2021

manpower_1

Yeteneğe duyulan ihtiyaç her zamankinden daha hızlı değişiyor ve yeteneğin önemi artıyor. Dolayısıyla kurumların Yetenek Devrimi'nin bu yeni aşamasında en iyi yetenekleri çekmek, geliştirmek, dahil etmek ve elde tutmak için yenilenmiş yetenek ve iş gücü geliştirme stratejilerine ihtiyacı var.

YETENEK DEVRİMİNİN YENİLENMESİ: Yetenek Devrimi serisinin en son raporunda, 3Y diye nitelendirilen YENİLENME, YENİ YETENEKLER EDİNME, YENİDEN KULLANMA üçlüsü çerçevesinde, COVID-19'un dijitalleşme ve yetenekler üzerindeki etkisi ve çalışanların önünde yatan yeni gelecek araştırılıyor.

  • Tüm dünyada hayat yavaşlarken şirketler, salgın nedeniyle dijitalleşme ve otomasyon faaliyetlerini hızlandırıyor ve böylece dijitalleşme de ivme kazanıyor.
  • Sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda hissedilen kriz, şirketlerin “Önce İnsanlar” (#PeopleFirst) yaklaşımını benimsemesi ve iş stratejilerinde İK'nın köklü bir yer sahibi olduğunu görmeleri nedeniyle İK'yı her zamankinden daha kritik bir konuma getirdi.
  • K harfi şeklinde iki vitesli bir toparlanma süreci ortaya çıkıyor. Bazı endüstriler ve insanlar (büyüme sektörlerindekiler ve yüksek talep becerilerine sahip olanlar) daha hızlı ve daha iyi geri dönerken, diğerleri daha da geride kalma riski altında.
  • Kurumlar, potansiyelleri ölçmek ve sosyal becerileri belirlemek için değerlendirmelerden nasıl yararlanabilir?

Raporun tamamını indirebilirsiniz. https://www.manpower.com.tr/mp-include/uploads/2021/02/mpg-skills-revolution-reboot-2021.pdf

 

« GERİ DÖN