Geçici ve Dönemsel İşlerde Çalışmak

new-mg-solutions-rpo-magnifyglass-cmyk

Geçici ve dönemsel işler ile daimi iş fırsatlarına daha kolay ulaşın!

Özel İstihdam Bürosu ile Yeni Geçici İş İlişkisi nedir?

Geçici İş İlişkisi Yasası neleri getiyor?

Geçici İş İlişkisinin İş Arayana Faydaları Nelerdir?

6/5/2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. Maddesi’nde yapılan değişiklik ile Özel İstihdam Büroları'na geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmiştir.

Manpower 20.7.2013 tarihli 6 no’lu lisans sahibi Özel İstihdam Bürosu belgesine sahiptir.

Geçici iş ilişkisinin Özel İstihdam Büroları aracılığıyla kurulması, dünyadaki en önemli esnek istihdam modellerinden biridir. Bu yolla işverenler iş gücü talebindeki dönemsel değişimlere uyum sağlayabilirken ve iş arayanlar da daha geniş çeşitlilikle iş fırsatlarına ulaşabilirler.

Türkiye İş Kurumu tarafından izinli Özel İstihdam Bürosu'nun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi ile işçisini geçici olarak bu işverene devri ile; 

13. maddenin beşinci fıkrası ile 74. maddede belirtilen hallerde, işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde, 

Mevsimlik tarım işlerinde, 

Ev hizmetlerinde, 

İşletmenin ana işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde,

İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde,

Dönemsellik arz eden iş artışları halinde kurulabilir.

Özel İstihdam Büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi çerçevesinde doğacak dönemsel iş fırsatları, iş deneyimi olmayan ve bu nedenle iş bulmakta zorlanan iş arayanlara da yeni fırsatlar sunacaktır.Daimi bir iş bulmakta zorlanan iş arayanlar için de dönemsel işlerde çalışmak, daimi iş fırsatlarına daha kolay erişim olanağı sağlayacaktır. 

İş fırsatlarında yaş ve süreklilik gibi nedenlerden dolayı tercih edilmeyen iş gücü, farklı fırsatlarla iş hayatına katma değer katacaktır.   

Özel İstihdam Büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi, kayıtdışı istihdam ile mücadeleye katkı sağlayacaktır.

Dönemsel iş ilanlarını görmek veya Manpower’a genel başvuru yapmak için Tıklayınız

​Bu sayfada yer alan bilgiler, 6/5/2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. Maddesi’nde yapılan yasal değişikliğe dayanılarak hazırlanmıştır. Bu değişikliklere yönelik yönetmelikler ise henüz yayınlanmamıştır. İlgili yönetmeliklerin yayınlandığı tarihte ise sitemizde güncellemeleri yapacağız ve bu şekilde takibini sağlayabilirsiniz.

İçerik hazırlanmaktadır.