Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Manisa/Denizli/Ankara

Nitelikler/Qualifications, İş Tanımı/Job Description:

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
1959 yılından bu yana Türkiye`de yaklaşık 1000 çalışanıyla aşı,ilaç ve tüketici sağlığı alanında tedavi çözümleri sunan Türkiye`nin En Büyük Tüketici Sağlığı firması için Tanıtım Sorumlusu arıyoruz.

AMAÇ

Misyon ve hedefleri doğrultusunda çalıştığı ürünlerin kendi bölgesindeki satış ve tanıtım faaliyetlerini, belirlenen tanıtım programlarına uygun şekilde sorumluluğundaki hastane, kurum, servis ve kuruluşlarda uygulamak, pazardaki değişimleri ve rakiplerin stratejilerini izleyerek bölgesindeki satış ve tanıtım faaliyetlerinin bölge pazar payını geliştirecek bir düzen içinde yürütmek ve yönetmek.

İŞ TANIMI

Sorumlu olduğu hastane, servis, kurum, eczane ve kuruluşlardaki tanıtım faaliyetlerini GSK satış ve tanıtım programlarına ve stratejilerine uygun olarak yürütmek.

Ürün&Medikal bilgisini doğru kullanarak ve sürekli güncelleyecek şekilde geliştirerek doktor ve eczacılara ürünlerin tanıtımı yapmak, ürünlerin yaygın olarak bilinirliğini sağlamak. Yüz yüze ziyaret yanında gerektiğinde şirketin sağladığı dijital araçlar aracılığıyla uzaktan tanıtım görüşmelerini gerçekleştirmek.

Sorumluluğu altındaki bölgede pazardaki gelişmeler, yeni ürünler, rakip firmaların durumu, rakip ürünler, fiyat seviyeleri ve satış koşulları hakkındaki düzenli bilgi toplamak. Rekabetçi bilgiyi, etik ilkeler ve rakip özel bilgilerini koruyan yasa ve düzenlemeler çerçevesinde toplayarak bu konularda Bölge Müdürü’nü bilgilendirmek.

Satış ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili GSK politika ve prosedürlerinde belirtildiği kapsamda, planlama yapmak, aşağıda belirtilen raporları hazırlamak ve belirlenen zamanlarda Bölge Müdürlerine sunmak.

Günlük ziyaretleri CRM programları üzerinden planlamak, onaylamak ve kaydetmek,

Aylık Çalışma Raporu hazırlamak,

Aylık faaliyet raporu hazırlamak,

Kişisel masraf raporunu belirtilen periyotlarda, GSK kurallarına ve bildirilen limitlere uygun olarak göndermek,

Numune dağıtımında tanıtım planına ve yasal mevzuata uygun olarak çalışmak.

Doktor ve eczacılardan gelen ürün şikayetleri ve yan etki bildirimlerini, GSK politika ve prosedürlerinde belirtilen zaman ve yönlendirmeler kapsamında raporlamak.

Ekip içerisinde örnek teşkil etmek, gerekli durumlarda ekip arkadaşlarını yönlendirmek, takip etmek.

Bireysel ve departman işleri süreçlerini gözden geçirerek iyileştirme önerilerinde bulunmak, mümkün olan durumlarda bu önerileri uygulamaya koymak.

Tüm sorumluluklarını yerine getirirken GSK’nın değerleri, politikaları, ve etik tanıtım ilkelerine bağlı kalmak.

GENEL NİTELİKLER

Satış alanında minimum 2 yıl deneyim

Minimum Lisans mezuniyeti

Sürücü belgesi ve araç kullanma deneyimine sahip olmak

Seyahat engeli bulunmamak

Erkek adaylar için, askerlik görevini tamamlamak

İnsan ilişkilerinde başarılı olmak ve aktif yaşamayı sevmek

Dijital alandaki yenilikleri yakından takip etmek ve işinin gerektirdiği bilgi&tecrübeye sahip olmak

İleri düzey MS Office (Excel, Word, Powerpoint) uygulamaları bilgisine sahip olmak

Takım çalışması

Müşteriye değer katma

İlaç sektör, ürün ve uygulama bilgisi

Ziyaret planlama ve kısa ve orta vadeli planlar yapma

Zaman yönetimi

Müşteri ve hasta odaklı diyalog

Müşteri bağlılığını kazanmak