Süreç Yöneticisi

Nitelikler/Qualifications, İş Tanımı/Job Description:

 

Proje çalışma planı doğrultusunda hareket etmek,
Merkezdeki proje personelinin denetlenmesi ve günlük işleyişin eksiksiz bir biçimde yönetilmesini sağlamak,
Personelin günlük performans listelerini tutmak ve ilgili birimlerle paylaşmak,
Personelin günlük imza listelerini tutmak ve ilgili birimlerle birlikte onaylamak,
Raporlama ve analiz amacıyla gerçekleştirilen, günlük olağan ve acil işlemlere ait dosyaların güncel kayıt ve verilerinin istatistiki bilgilerini tutmak,
Merkezlerde bulunan ekipmanlara ait listelerinin tutulmasında destek vermek ve gözetim sağlamak,
İlgili birimlerin onayı doğrultusunda, ilgili merkezin günlük işlerine ilişkin kararlar almak ve proje personelinin çalışma planını hazırlamak/yönlendirmek.