İnsan Kaynakları Sorumlusu

Nitelikler/Qualifications, İş Tanımı/Job Description:

 

Genel Nitelikler

• Lisans ve/veya Yüksek Lisans
• Personel işlemleri ve bordro süreçlerinde en az 3-5 yıl tecrübeli
• Bordro, İş Kanunu, SGK ve Gelir Vergisi mevzuatlarına hakim
• MS Office uygulamalarına ileri derecede hakim
• SAP HR modülünü iyi derecede kullanabilen
• Analitik düşünebilen, insan ilişkilerinde başarılı
• Takım çalışmasına uyumlu
• İnsan kaynaklarındaki farklı fonksiyonlarını (İşe Alım, Eğitim, yetenek yönetimi vb.) öğrenmeye açık

İş Tanımı

• Personel işe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek
• Çalışan izinlerinin takibini yapmak
• Tüm yasal bildirgeleri doğru ve zamanında yapmak
• Puantaj kontrolünden sorumlu olmak
• Resmi kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları gerçekleştirmek
• Yasal mevzuatın takibini yapmak, süreçlerin mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak
• Özlük işlemleri kapsamındaki tüm yasal bildirimleri yapmak ve takip etmek
• İnsan Kaynakları verilerine ilişkin raporların hazırlanmasından sorumlu olmak
• Özel sağlık sigortası ile ilgili tüm işlemlerin kontrolünü yapmak
• Personele verilen yemek kartları ve benzeri yan faydalara ait süreçleri yönetmek
• Güncel teşviklerin takibi ve uygulanmasından sorumlu olmak
• İnsan kaynaklarındaki farklı fonksiyonlarına (İşe Alım, Eğitim, yetenek yönetimi vb.) destek olmak, sorumluluk almak,
• İnsan kaynakları bütçesinin hazırlanması ve raporlanmasından sorumlu olmak.

Paylaş :